Firma

MEDISQUAD Sp. z o.o.
20-094 Lublin
ul. Lubartowska 56
tel./fax: (+48) 81 461 32 32
info@medisquad.pl 

NIP: 946-26-09-295
REGON: 060651788
KRS: 0000361873

BANK BOŚ: 84 1540 1144 2114 6407 0432 0002 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000361873, NIP: 946-26-09-295, REGON: 060651788, Kapitał zakładowy: 700 000,00 zł

Współrzędne geograficzne: 51.256095°N, 22.57040°E (N 51°15’21’’ E 22°34’12’’)